Impro Silesia

Regulamin warsztatów w Szkole Impro Silesia

1. Kontakt i obsługa

• Preferowanym sposobem komunikacji z nami jest adres
mailowy biuro@improsilesia.pl lub telefon 502059434

2. Ogólne

• regulamin dotyczy warsztatów stacjonarnych w Szkole Impro Silesia. W przypadku warsztatów wyjazdowych obowiązują odpowienie regulaminy do danego warsztatu dostępne na podstronie www dot. danego warsztatu.

• 

3. Zwroty pieniędzy

• W przypadku odwołania warsztatów przez Impro Silesia, pieniądze
wpłacone na ich poczet zostaną w całości niezwłocznie zwrócone.
• W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów pieniądze zostaną
zwrócone w całości, pod warunkiem odpowiednio wczesnej rezygnacji.
Zwrot pieniędzy nie przysługuje, jeśli uczestnik zrezygnuje z kursu później
niż 7 dni przed jego rozpoczęciem.
• W przypadku warsztatów, dla których obowiązuje promocja „niezobowiązujące warsztaty” –
warunkiem zwrotu pieniędzy jest pojawienie się na pierwszych warsztatach lub rezygnacja najpóźniej
7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
• Zwrot pieniędzy nie przysługuje w przypadku rezygnacji z kursu po rozpoczęciu kursu (z wyłączeniem promocji „niezobowiązujące warsztaty”)
• Prośby o zwrot pieniędzy w innych przypadkach będą rozpatrywane
indywidualnie i prosimy o kierowanie ich na adres biuro@improsilesia.pl

4. Zachowanie na warsztatach i występach

• Warsztaty z improwizacji są zajęciami grupowymi, w związku z tym mogą
przebiegać właściwie tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy będą
przestrzegali pewnego zestawu zasad. Pozwoli to na pracę w
komfortowych warunkach oraz maksymalne wykorzystanie poświęcone
czasu. Zasady udziału w warsztatach Instruktorzy będą przedstawiali na
początku zajęć. W przypadku świadomego i notorycznego łamania owych
zasad, dany uczestnik może zostać wyproszony z zajęć. Instruktor może
również zakazać mu wejścia na kolejny warsztat.
• Prosimy, aby wszyscy uczestnicy szanowali wspólny czas i nie spóźniali się
na zajęcia. Jeśli uczestnik spóźni się powyżej 20 minut, może zostać niewpuszczony na zajęcia.
• Spożywanie jakichkolwiek używek (w szczególności alkoholu i narkotyków)
jest zakazane w trakcie zajęć i bezpośrednio przed nimi. Osoby pod wpływem wymienionych
substancji nie zostaną dopuszczone do warsztatów.
• Zajęcia często wymagają wspólnych ćwiczeń, również fizycznych. Prosimy zwróć uwagę na swoją
higienę.

5. Występy po warsztatach

• Zakończenie ukończenie serii niektórych warsztatów zwieńczone jest
publicznym występem improwizowanym, traktowanym jako zakończenie zajęć.
• Miejsce i termin występu zostanie podany najpóźniej na dwa tygodnie
przed wydarzeniem.
• Występ nie jest „obowiązkowym egzaminem”, jest za to doskonałą zabawą
i okazją do sprawdzenia nabytych umiejętności w warunkach scenicznych.
Występ nie jest obowiązkowy. Decyzję podejmuje grupa i indywidualnie
każdy warsztatowicz.

6. Nieobecności

• Żeby zaliczyć kurs, a tym samym zostać dopuszczonym do  spektaklu (jeśli dotyczy) można opuścić maksymalnie 2 zajęcia z kursu.
• Pojedyncze zajęcia można odrobić z inną grupą, po uzgodnieniu z Impro Silesia / prowadzącym.
• Można odrobić maksymalnie 2 zajęcia z danego kursu
• W wyjątkowych sytuacjach Impro Silesia / prowadzący może wyrazić zgodę na odrobienie większej ilości zajęć z inną grupą (ustalenia indywidualne). Impro Silesia zastrzega sobie jednak prawo do odmowy odrobienia więcej niż 2 zajęć.

7. Odwoływanie zajęć

• Prowadzący warsztaty są aktywnymi improwizatorami, aktorami a także
ludźmi, dlatego może się zdarzyć konieczność odwołania, zmiany trenera lub zmiany
terminu zajęć.
• Impro Silesia zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego konkretne
zajęcia.
• Instruktor może również poprosić uczestników warsztatów o zmianę
godziny. Uczestnicy kursu muszą zostać o tym fakcie poinformowani
maksymalnie 24h przed zajęciami.
• Zmiana instruktora lub terminu zajęć nie jest podstawą do zwrotu
pieniędzy, chyba że będzie dotyczyć ponad połowy zajęć w kursie.
• Wszystkie odwołane zajęcia zostaną odrobione po wspólnym uzgodnieniu
dogodnej daty przez instruktora i uczestników.

Sprawdź folder SPAM

oznacz nas jako niespamerów, i ciesz się naszym newsletterem :)

Jeśli masz jakieś sugestie lub pytania to odpisz na maila, który dostałeś/aś!

Za chwilkę otrzymasz video i zniżkę!

Jeśli mail nie przyjdzie sprawdź folder SPAM!

Jeśli masz jakieś pytania to odpisz na maila, który dostałeś/aś!!

Dzięki!