Impro Silesia

Regulamin warsztatów wyjazdowych Impro Chill i inne

1. Kontakt i obsługa

• Preferowanym sposobem komunikacji z nami jest adres
mailowy biuro@improsilesia.pl lub telefon 502059434

2. Ogólne

• Organizator odpowiada wyłącznie za zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów improwizacji.

• Dojazd na miejsce, w których będą prowadzone zajęcia uczestnik ponosi w swoim zakresie. 

• Za zakwaterowanie i wyżywienie odpowiada ośrodek/hotel/pensjonat, w którym warsztaty są prowadzone. W sprawach dotyczących roszczeń z tym związanych Impro Silesia nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta. 

• Klient zobowiązany jest:
a) do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywa się warsztaty improwizacji.
b) do zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się, 
c) stosować się do instrukcji trenera, a także organizatora zapewniającego nocleg (miejsce odbywania się zajęć) i ewentualnego przewodnika (organizator przejazdów)
d) do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
e) wpłata zadatku/wykupienie karnetu/ opłata za warsztaty jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu

 3. Opłaty i Zwroty pieniędzy

• W przypadku odwołania warsztatów przez Impro Silesia, zadatek 
wpłacony na ich poczet zostanie w całości niezwłocznie zwrócony.
• W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów wyjazdowych zadatek zostanie zwrócony tylko w przypadku znalezienie na jego miejsce innej osoby.
• Prośby o zwrot pieniędzy w innych przypadkach będą rozpatrywane
indywidualnie i prosimy o kierowanie ich na adres biuro@improsilesia.pl
  Kwota może ulec zmianie, ze względu na zmiany cenowe dyktowane przez organizatora noclegów i wyżywienia.
•  Gwarancją odbycia się wydarzenia jest uczestnictwo minimalnej liczby osób podanej w opisie konkretnego warsztatu wyjazdowego.

4. Zachowanie na warsztatach i występach

• Warsztaty z improwizacji są zajęciami grupowymi, w związku z tym mogą
przebiegać właściwie tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy będą
przestrzegali pewnego zestawu zasad. Pozwoli to na pracę w
komfortowych warunkach oraz maksymalne wykorzystanie poświęcone
czasu. Zasady udziału w warsztatach Instruktorzy będą przedstawiali na
początku zajęć. W przypadku świadomego i notorycznego łamania owych
zasad, dany uczestnik może zostać wyproszony z zajęć. Instruktor może
również zakazać mu wejścia na kolejny warsztat.
• Prosimy, aby wszyscy uczestnicy szanowali wspólny czas i nie spóźniali się
na zajęcia. Jeśli uczestnik spóźni się powyżej 20 minut, może zostać niewpuszczony na zajęcia.
• Spożywanie jakichkolwiek używek (w szczególności alkoholu i narkotyków)
jest zakazane w trakcie zajęć i bezpośrednio przed nimi. Osoby pod wpływem wymienionych
substancji nie zostaną dopuszczone do warsztatów.
• Zajęcia często wymagają wspólnych ćwiczeń, również fizycznych. Prosimy zwróć uwagę na swoją
higienę.

5. Warsztaty – inne

• Impro Silesia zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego warsztaty.
• Instruktor może również poprosić uczestników warsztatów o zmianę
godziny. 
• Zmiana instruktora lub terminu zajęć nie jest podstawą do zwrotu
pieniędzy.

Sprawdź folder SPAM

oznacz nas jako niespamerów, i ciesz się naszym newsletterem :)

Jeśli masz jakieś sugestie lub pytania to odpisz na maila, który dostałeś/aś!

Za chwilkę otrzymasz video i zniżkę!

Jeśli mail nie przyjdzie sprawdź folder SPAM!

Jeśli masz jakieś pytania to odpisz na maila, który dostałeś/aś!!

Dzięki!